NICANET FINANCIËN

Voor dummies en chronische uitstellers

Informatie voor ouderen die een hypotheek willen aanvragen

senioren lening afsluiten

Dit artikel geeft informatie over het aanvragen van een hypotheek door ouderen. We beginnen met de grens van 57 jaar. Welke norm wordt toegepast. Hoe helpt een Nationale Hypotheek Garantie. We sluiten af met nog een paar aandachtspunten.

senioren lening afsluiten

 

 

De grens van 57 jaar

 

 

Als je 57 jaar oud bent of ouder, dan wordt bij het aanvragen van een hypotheek rekening gehouden met je pensioeninkomen. Dat betekent 10 jaar voordat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het is goed om dat in gedachten te houden, als je richting de 57 jaar gaat en een hypotheek wilt aanvragen. Deze paragraaf is niet alleen van toepassing op een nieuwe hypotheek, maar ook het verhogen van een lopende.

 

 

Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF)

 

 

Het Nibud berekent voor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen de zogenoemde financieringslastpercentages. Die worden gebruikt voor de normen voor hypotheken van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Ze zijn ook onderdeel geworden van de Gedragscode Hypothecaire Financiering van het CHF. Dat laatste houdt in dat dezelfde normen ook voor hypotheken zonder NHG worden gebruikt. De toezichthoudende instantie Autoriteit Financiële Markten (AFM) gebruikt ze ook. Die CHF-normen zijn strenger geworden en dat heeft het senioren lening afsluiten lastiger gemaakt.

 

 

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

 

 

We geven hier enige informatie over de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), want die kan je helpen om een hypotheek af te sluiten, wat anders moeilijk zou kunnen zijn. De kosten ervan zijn 0,7% van het hypotheekbedrag. De maximumhypotheek is € 325.000. NHG helpt als je je hypotheek niet langer kunt aflossen. De hypotheekrente is met NHG wat lager en de mogelijkheid bestaat dat je een hypotheek kunt afsluiten zonder vast contract.

 

 

Andere aandachtspunten

 

 

Als je naast je pensioeninkomen nog andere inkomsten hebt, zoals een bankspaarrekening, een lijfrente, beleggingen of ander spaargeld, dan kunnen die helpen om een senioren lening afsluiten mogelijk te maken. Doorwerken na je pensionering kan soms meetellen. Met NHG mag de hypotheekverstrekker, als na de verhuizing de woonlasten maximaal even hoog zijn, uitgaan van de werkelijke woonlasten.