NICANET FINANCIËN

Voor dummies en chronische uitstellers

Wat zijn belastingschijven

belastingschijven

Iedereen die in Nederland woont moet belasting betalen over het inkomen. Deze inkomstenbelasting wordt betaald aan de belastingdienst. Je hebt 3 categorieën in de inkomstenbelasting, verdeeld in belastingschijven;

Box 1= werk en woning, zoals loon of winst uit een onderneming en inkomsten uit verhuur van eigen woning

Box 2= voor aanmerkelijk belang. Dit heb je in een vennootschap of coöperatie. Je moet dan belasting betalen over de inkomsten die hieruit komen.

Box 3= is sparen en beleggen

Overzicht belastingschijven:

Het inkomen wat verkregen wordt valt niet gelijk binnen een bepaalde schijf. Er moet eerst nog gekeken worden op welke heffingen er aanspraak gedaan mag worden. Vanuit daar volgt het bedrag dat wel binnen de belastingschijven zal vallen. Over dat bedrag zal er belasting betaald moeten worden. Belasting moet elk jaar afgedragen worden.

belastingschijven

Aangifte doen

Om betaalde belasting terug te krijgen of om verschuldigde belasting te betalen, moet je een jaarlijks aangifte doen. Dit doe je over inkomsten ook wanneer je in het buitenland woont en je inkomsten komen uit nederland moet je aangifte doen. Wanneer men een brief heeft ontvangen dient de aangifte voor de uiterste inleverdatum bij de belastingdienst binnen te zijn. De uiterste inleverdatum staat vermeld op deze brief, meestal is dit 1 april. Na het doen van aangifte ontvangt men een voorlopige aanslag. Op deze aanslag staat hoeveel belasting men terugkrijgt of moet betalen. Deze voorlopige aanslag is gebaseerd op de gegevens die bij de aangifte zijn ingevuld. Ook is het mogelijk dat men jaarlijks aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag krijgt. Hiermee ontvangt men alvast een bedrag terug of wordt er al belasting betaald.