NICANET FINANCIËN

Voor dummies en chronische uitstellers

WOZ waarde Arnhem, is bezwaar maken zinvol?

De gemeente bepaalt elk jaar de hoogte van de WOZ waarde Arnhem. Als huiseigenaar krijg je deze elk jaar rond maart toegestuurd in een waardebeschikking. De berekening wordt gebaseerd op een aantal factoren en gebeurt veelal via een geautomatiseerd proces. Zo kijkt de gemeente Arnhem naar de ligging van de woning, de grootte/inhoud en naar de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Deze gegevens worden verwerkt in de computer, waarna er een WOZ waarde Arnhem uitrolt. Er kunnen echter zaken spelen die door de gemeente niet zijn meegenomen, maar die wel van invloed zijn op de hoogte van de WOZ waarde. Als dit op jouw situatie van toepassing is, dan kun je bezwaar aantekenen tegen de hoogte van WOZ waarde Arnhem. Als je de kennis en/of de tijd niet hebt voor een dergelijke procedure, neem dan een gespecialiseerde partij in de arm.

 

Waarom is een bezwaar zinvol?

Om maar met de deur in huis te vallen: een bezwaar is zinvol omdat je hier veel geld mee kunt besparen. Dat zit zo: de hoogte van de WOZ waarde bepaalt direct de hoogte van de belastingen en heffingen die je jaarlijks afdraagt. Hoe hoger de WOZ waarde is, des te meer belasting je moet betalen. Je kunt hierbij denken aan:

 

  • Eigenwoningforfait
  • Erf-/schenkbelasting
  • Waterschapsbelasting
  • Onroerendezaakbelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Rioolheffing
  • Afvalstoffenheffing

 

De gemiddelde besparing voor een huizenbezitter per jaar ligt rond de 270 euro. Dit is veel geld! Toch maakt slechts 2% van de Nederlandse huizenbezitters gebruik van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de WOZ waarde Arnhem. Men is in de veronderstelling dat de kans van slagen niet groot is of vindt het te veel gedoe. Laat je daarom goed informeren over de mogelijkheden en de kans van slagen.

 

Hoe groot is de kans dat je bezwaar wordt gehonoreerd?

Als je gegronde redenen hebt om een lagere WOZ waarde Arnhem te kunnen verantwoorden, dan is de kans groot dat de gemeente meegaat in je bezwaar. Stel je voor: er is asbest in je woning aangetroffen, je zit middenin een verbouwing en dan is de buurt ook nog eens steeds meer aan het verloederen, Dit is misschien wat sterk aangezet, maar dit zijn allemaal zaken die van invloed zijn op de waarde van je huis. Als je deze zaken herkent, dan kun je deze aandragen richting de gemeente Arnhem. Grote kans dat de gemeente dit ook als zodanig erkent en de WOZ waarde Arnhem naar beneden bijstelt.

 

Hoe dien ik een bezwaar in?

Neem contact op met een gespecialiseerde partij die de gehele procedure voor je uit handen neemt. Zij weet precies welke informatie nodig is, om een succesvolle bezwaarprocedure in gang te zetten. Jij levert de waardebeschikking aan en geeft de taxateur groen licht om de procedure op te starten. Jouw werk is dan al gedaan, grote kans dat je vervolgens een mooie besparing tegemoet kunt zien. Ben je het niet eens met de WOZ waarde Arnhem van jouw woning of pand? Laat het dan controleren door een professional die ook direct helpt met het bezwaar maken.